Roberto Becerra:
Kūrybinės dirbtuvės „Erdvė garse | Garsas erdvėje“

2023 05/17 18:00

Garsas neatsiejamas nuo fizinės erdvės, kurioje jis egzistuoja. Galima kalbėti apie garsą erdvėje ir erdvę garse, erdvinį garsą arba, kitaip tariant, garsą, kuris sukuria erdvės iliuziją. Šios sąvokos yra panašios ir persidengiančios, tačiau skiriasi jų taikymas ir pateikimas. Dirbtuvės prasidės nuo elementarių temų šiuo klausimu ir baigsis Roberto bei kitų autorių darbų peržiūromis. Bus kalbama apie garsą erdvėje ne tik kaip apie stereofoniją muzikoje, bet ir kaip apie garso meno kūrinius bei išsklaidytas mintis, motyvaciją dirbti su garsu siekiant sukurti tikrovės įspūdį.

Dirbtuvių „Erdvė garse | Garsas erdvėje“ metu dalyviai susipažins su garso kūrimo / apdorojimo koncepcijomis, technikomis ir praktiniu taikymu. Bus rodoma, kaip dirbti ir kurti su daugiakanaliu / erdviniu garsu ir garsu, esančiu fizinėje erdvėje, atsižvelgiant į akustiką. Tai reiškia, kad bus apžvelgta ir praktiškai išbandyta programinė įranga „Ableton“, „MaxMSP“, „Ambisonics“, taip pat prisiliesime prie programavimo.

Roberto Becerra yra garso inžinierius, technologas, garso kūrėjas bei daugiadisciplininio meno atstovas. Jis yra vienas iš kultūros erdvės „Ideas Block – „Kompresorinė“ Vilniuje ir kultūros platformos „Arttice“ įkūrėjų. Roberto taip pat yra Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytojas bei tyrėjas.

Sound is inherently linked to the physical space where it exists. We can think of sound-in-space and of space-in-sound, spatial sound, or in other words, the sound that creates the illusion of space. They all carry similar and overlapping concepts with differences in applications and representations. Through a conversation ranging from elementary topics on the matter to revisions of Roberto’s and others’ works, we will talk about sound in space, not only as a stereo consideration in music but also as creations in sound art and scattered ideas on the motivation for working on sound to create reality.

The workshop “Space in Sound | Sound in space” will lead participants over concepts, techniques, and practical applications of sound making/processing to work and create with multichannel/spatial sound and sound located in a physical space, with acoustics considered. This means an overview and hands-on experience with software tools such as Ableton, MaxMSP, Ambisonics plugins, and a little bit of code.

Roberto Becerra is an artist, engineer, technologist, multidisciplinary artist, and sound maker. He is the co-founder of Ideas Block – Kompresorine cultural space in Vilnius, Lithuania, and Arttice culture platform. Roberto is also a developer and lecturer at the Lithuanian Academy of Music and Theatre.