Jan Glöckner:
Arbatos vakarėlis, arba „netradicinis Gung Fu kaip meninės biotechnologijos įrankis“

2024 02/24 19:00–21:00

Netradicinis Gung Fu arbatos vakarėlis su Jan Glöckner – tai ceremonija, skirta susibūrimui, pokalbiams ir edukacijai. Prisijunkite puodeliui arbatos bei kartu su Jan Glöckner patyrinėkite meninės biotechnologijos parametrus ir posūkius, kuriais vinguriuoja šios disciplinos kompozicijos galimybės…

Jan Glöckner – vokiečių kilmės menininkas, baigė vizualinės komunikacijos, vaizduojamojo ir medijų meno bei dizaino studijas Kaselio aukštojoje meno mokykloje, Estijos dailės akademijoje ir Veimaro Bauhauzo universitete. Nuo 2020 m. Vilniaus dailės akademijoje studijuoja doktorantūrą, kurios tyrimų objektas – grybų ir žmonių choreografinis potencialas, daugiausiai dėmesio skiriant biotechnologijoms, radijui ir šokiui.

Renginį organizuoja kultūros erdvė Entity ir SODAS 2123
Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė

Non-traditional gung fu tea brewing and tea party and discussion – an event that is as much about conversation as it is about education. Join Jan Glöckner to explore together the parameters and twists that make up the compositional possibilities of artistic biotechnology… all while sharing a cup of good tea with the artist!

Jan Glöckner is a German-born artist who studied visual communication, fine and media arts and design at Kassel University of Applied Arts, the Estonian Academy of Fine Arts and the Bauhaus University of Weimar. Since 2020, Jan has been a PhD student at Vilnius Academy of Arts, researching the choreographic potential of fungi and humans, with a focus on biotechnology, radio and dance.

Organised by cultural space Entity and SODAS 2123
The project is funded by the Lithuanian Council for Culture and Vilnius Municipality.