Daina Pupkevičiūtė:
Kūrybinės performanso dirbtuvės „Dialogiškas kūnas“

2023 07/22 14:00—16:30

Šios performanso dirbtuvės skirtos meninink*ms ir meno student*ms, kuri*s svarsto apie performatyvios raiškos principus, vertę ir vaidmenį klimato ir kitų kritinių lūžių kontekste. Dirbtuvių dalyvės/iai/* bus pakviestos/i/* diskutuoti apie tvarias kūrybines praktikas ir supažindintos/i/* su dialogiškomis, įkūnytomis ir įvietintomis praktikomis. Tvarumo kaip išorinės ir vidinės praktikos principus dalyvės/iai/* išbandys keliais judesio, balso ir klausymo pratimais. Šie pratimai skirti pasiruošti performatyviam veiksmui ir siekiant sutelkties – norint išgirsti tiek save, tiek kitą.

This workshop is shaped for artists and art students that question principles of performative practice, as well as the value and role thereof in the context of climate and other crises. The participants are invited to discuss sustainable artistic practices and will be introduced to practices that are dialogical, embodied and place-based. The participants will approach sustainability practice that is both internal and external through some movement, body and listening exercises. These exercises are shaped to prepare for performative action and in pursuit of focusing to hear both oneself and the other.