Entity yra nuolat besikeičianti kultūrinė erdvė, kuri siekia skatinti kūrybinį bendradarbiavimą: dirbtuvės, parodos, performansai, diskusijos ir tyrimai.

Entity is an ever-changing cultural space that aims to foster creative collaboration: workshops, exhibitions, performances, discussions & research.